Kajiwara Gakuto

From Fire Emblem Heroes Wiki
Jump to: navigation, search
Kajiwara Gakuto
梶原岳人
Twitter @gaku_kajiwara
IMDB Kajiwara Gakuto
Behind the Voice Actor Kajiwara Gakuto
MyAnimeList Kajiwara Gakuto
AnimeNewsNetwork Kajiwara Gakuto

The Voices of Kajiwara Gakuto