Kawada Shinji

From Fire Emblem Heroes Wiki
Jump to: navigation, search
Kawada Shinji
川田紳司
Twitter @Shinji_Kawada
IMDB Kawada Shinji
Behind the Voice Actor Kawada Shinji
MyAnimeList Kawada Shinji
AnimeNewsNetwork Kawada Shinji
Wikipedia Kawada Shinji

The Voices of Kawada Shinji