Koyama Rikiya

From Fire Emblem Heroes Wiki
Jump to: navigation, search
Koyama Rikiya
小山力也
IMDB Koyama Rikiya
Behind the Voice Actor Koyama Rikiya
MyAnimeList Koyama Rikiya
AnimeNewsNetwork Koyama Rikiya
Wikipedia Koyama Rikiya

The Voices of Koyama Rikiya