Toyonaga Toshiyuki

From Fire Emblem Heroes Wiki
Jump to: navigation, search
Toyonaga Toshiyuki
豊永利行
Twitter @tossuikun
IMDB Toyonaga Toshiyuki
Behind the Voice Actor Toyonaga Toshiyuki
MyAnimeList Toyonaga Toshiyuki
AnimeNewsNetwork Toyonaga Toshiyuki
Wikipedia Toyonaga Toshiyuki
Personal site 猫視耽々

The Voices of Toyonaga Toshiyuki