Yuuki Kana

From Fire Emblem Heroes Wiki
Jump to: navigation, search
Yuuki Kana
優木かな
IMDB Yuuki Kana
Behind the Voice Actor Yuuki Kana
MyAnimeList Yuuki Kana
AnimeNewsNetwork Yuuki Kana

The Voices of Yuuki Kana